Jeesuksen mystiset opetukset - eBook

$ 7.99 -

Jeesuksen mystiset opetukset on vastaus sydämen rukoukseen luoda läheinen ja syvällinen suhde Jumalaan nykyajassa. Se on jokaiselle, joka kokee Jeesuksen elämän ja opetukset innostavina, ja on kokenut Raamatun syvän viisauden.

Jeesuksen mystiset opetukset valaisevat mielen ymmärtämään Raamatun ja Ihmeiden oppikurssin (IOK) opetukset syvemmin. Kirjan luvut sisältävät Raamatun jakeita rinnakkain IOK: n lainausten kanssa. Ne tarjoavat selkeää vuoropuhelua ja vastaavat suoraan sydämen kysymyksiin kuten: ”Jeesus, mikä on minun suhteeni sinuun? Mitä ihme on?” ja ”Miten maailma tulee loppumaan?”

Jeesus puhui 2000 vuotta sitten syvällisiä sanoja ohjatakseen meidät ulos pimeydestä sekä Hänen Armonsa Valoon ja Rakkauteen. Hän jatkaa sitä tänään Ihmeiden oppikurssin kautta, siunaten maailmaa suorilla ja selkeillä anteeksiannon ja pelastuksen opetuksilla.

Tämä kirja on portti syvään Itse-oivallukseen siitä, että me olemme Kristus Mieli – olemme rakkaus itse.

Kuten Raamatussa niin selkeästi todetaan: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.” (Filippiläiskirje 2:5)

Ja Ihmeiden oppikurssissa: ”Tämä on kutsu Pyhälle Hengelle. Olen jo sanonut, että voin kurkottaa ylös ja tuoda Pyhän Hengen alas sinun luoksesi, mutta voin tuoda Hänet luoksesi ainoastaan, jos itse kutsut Häntä. Pyhä Henki on oikeassa mielessäsi, niin kuin Hän oli minun mielessäni. Raamattu sanoo; ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli” ja käyttää sitä siunauksena. Se on ihme-mielisyyden siunaus. Se pyytää, että ajattelisit minun laillani ja että yhtyisit minuun Kristuksen ajattelussa.” (T-5.I.3:1-6)

Tämä e-kirja on saatavilla seuraavissa muodoissa: ePub ja PDF