Tankens Helande Kraft - e-bok

$ 7.99 -

Svar från en Källa av visdom...

Tankens Helande Kraft är en samling brev med frågor och svar. Breven är från personer som har skrivit till David Hoffmeister och öppnat sitt hjärta. De delar med sig av sina största bekymmer, djupaste frågor och innersta hemligheter. David svarar från ett perspektiv som är långt bortom det personliga och varje svar är omisskännligt Rösten för Gud.

Med samtalsämnen som Gud, sanning, upplysning, föräldraskap, förlåtelse, sex, smärta, relationer och vegetarism är denna bok ett ljus i mörkret. Den visar på vår oerhörda potential att komma över en begränsad självbild, samt övertygelser om utsatthet, skuld och beroende.

David har rest världen runt och tillåtit den Helige Ande att visa honom en väg – en väg att tjäna, en väg att uppväcka mänskligheten från drömmen om separation och mörker. De som möter honom upplever att från att ha varit förlorade till en värld som styr varje steg, de nu har uppnått sann frihet. Denna frihet är Davids egen, och han delar den med alla varthelst han går. David har vigt sitt liv åt att hjälpa människor skala av lagren av okunskap och minnas Sanningen. Hans väg har blivit en väg för människor att komma tillbaks till kunskapen om Vem de Är.

Välkommen att minnas tillsammans!

Författare: David Hoffmeister

Format för e-boks filer: ePDF, ePUB